Wednesday, September 11, 2013

Sää- ja ilmastomallien parametrien yksikäsitteisyyteen liittyy dilemma

Moikka,

Ilmatieteen laitos julkaisi tänään varsinaisilla nettisivuillaan tiedeuutisen mun dilemmapaperista. Uutinen on jo tosin kirjoitettu toukokuussa IL:n sisäisiä sivuja varten. Tässä linkki tiedeuutiseen:

Sää- ja ilmastomallien parametrien yksikäsitteisyyteen liittyy dilemma

Janne

P.s. otin tekstin myös tänne:
Sää- ja ilmastomallien parametrien yksikäsitteisyyteen liittyy dilemma 
Ilmatieteen laitoksen tutkijat ovat löytäneet dilemman liittyen kaoottisten mallien parametrien yksikäsitteisyyteen. Dilemma syntyy, kun ennustemalleissa käytettyjen suotimien ominaisuuksia muutetaan. 
Perinteisesti on ajateltu, että säätä ja ilmastoa ennustavien mallien parametrit täytyy uudelleen säätää vain, jos mallin olennaisia ominaisuuksia muutetaan. Tehty tutkimus kuitenkin osoittaa, että uudelleensäätö on tarpeen myös niin sanottua data-assimilaatiokomponenttia muutettaessa.
"Todellisuuksia voi olla vain yksi, mutta optimaalisia arvoja voi olla useita riippuen suotimien ominaisuuksista", tutkimusta vetänyt Janne Hakkarainen selittää. "Nyt ollaan tekemisissä mallien sisuskalujen kanssa", hän jatkaa. 
Tehty tutkimus ei ole puhtaasti akateeminen vaan sillä on myös suoria käytännön sovelluksia.
Ilmatieteen laitoksen tutkijat löysivät dilemman käyttäen standardia Lorenz95-testimallia. "Dilemma on nyt näytetty toteen pikkumallilla. Seuraavaksi on ilmastomallin vuoro", Hakkarainen kertoo. Ajot ovatkin jo käynnissä ja alustavia tuloksia on saatu. 
Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä Tellus A-tiedelehdessä ja siihen on osallistunut tutkijoita Ilmatieteen laitokselta, Aalto-yliopistolta, Helsingin yliopistolta ja Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta. Tutkimus on tehty osana Suomen akatemian laskennallisten tieteiden tutkimusohjelmaan kuuluvaa NOVAC-projektia, jonka tarkoituksena on tutkia ilmastomalleihin liittyvien parametrien epävarmuutta. 
Lisätiedot:
Tutkija Janne Hakkarainen, puh. 045 124 0257, janne.hakkarainen@fmi.fi
Linkki tutkimukseen: http://dx.doi.org/10.3402/tellusa.v65i0.20147

No comments:

Post a Comment