Thursday, August 7, 2014

Good science news: Characterization of OMI tropospheric NO2 over the Baltic Sea region, part 2

Hello,

more good news coming. The final version of Iolanda paper "Characterization of OMI tropospheric NO2 over the Baltic Sea region" got published yesterday in ACP. I have already mentioned the paper here and here. Here's the FMI's science news about it
Satellite observations provide information about the changes in air pollution from cities and ships in the Baltic Sea region
Satellite data are very important for air quality monitoring over large areas where ground-based and aircraft measurements are not available.
and slightly different version in Finnish
Satelliittihavainnoilla saadaan tietoa kaupunkien ja laivojen päästöistä Itämeren alueella
Uusi tutkimus osoittaa, että satelliittipohjaisia havaintoja voidaan hyödyntää myös Itämeren kaltaisilla alueilla, joissa päästöt ovat pieniä. Aikaisimmin satelliittihavaintoja on käytetty lähinnä erittäin voimakkaiden päästöalueiden, kuten Kiinan, Yhdysvaltojen itärannikon ja Keski-Euroopan, tutkimiseen. Satelliiteista saatavat havainnot ovat erittäin tärkeitä ilmanlaadun seurannan kannalta alueilla, joilla maanpinta- tai lentokonemittauksia ei ole saatavilla tai ne ovat harvassa.
This got also out as a press release, so let us hope that it gets some media attention too.  Yei.

All the best,

Janne

P.s. I am waiting one more paper to come out soon...

No comments:

Post a Comment